Hiển thị một kết quả duy nhất

4,100,000 VNĐ
4%
2,600,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ
20%
1,500,000 VNĐ 1,200,000 VNĐ
1,100,000 VNĐ
10%
1,000,000 VNĐ 900,000 VNĐ