CHỌN TUỔI CHỌN HƯỚNG TREO TRANH CỬU NGƯ

Sự tích và ý nghĩa Tranh cửu ngư, cụ thể là cửu ngư quần hội Tranh thêu Cửu ngư quần hội (hay còn gọi là Cửu ngưu đồ) là tranh vẽ hình 9 con cá chép. Bên cạnh hình ảnh cá chép thường là hoa sen hoặc hoa mẫu đơn.   Theo quan niệm của … Đọc tiếp CHỌN TUỔI CHỌN HƯỚNG TREO TRANH CỬU NGƯ